Aktuality

Předseda ÚOHS zrušil předchozí rozhodnutí povolující výluku Drahotuše – Lipník nad Bečvou a vrátil věc k novému projednání

Tisková zpráva, 21. února 2023

Správa železnic nepočkala se zahájením výluky na výsledek správního řízení, přestože věděla, že sdružení osobních a nákladních dopravců SVOD Bohemia a ŽESNAD.CZ proti konání výluky podala rozklad. Dopravci se v něm domáhají splnění povinnosti Správy železnic při organizaci výluk postupovat v souladu s platnou legislativou. Ta říká, že výluka musí být s dopravci řádně projednána a buď bude nalezena shoda, nebo je Správa železnic povinna postupovat tak, aby dopad na dopravce nepřesahoval přiměřenou míru, přičemž své rozhodnutí musí náležitě zdůvodnit. Dopravci jsou přesvědčeni, že Správa železnic své povinnosti nesplnila.

(plné znění)

Tisková zpráva

Železničáři začali opravovat koridor na Přerovsku. Měli jste počkat na VRT, vzkazují dopravci

Lipník nad Bečvou, 15. února 2023

Na hlavním železničním koridoru na střední Moravě začala dlouhodobá výluka. Regionální vlaky nahradí mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi autobusy. Dálkové a nákladní vlaky sice projedou, ale budou nabírat zpoždění. Omezení na důležité trase kritizují svazy železničních dopravců, tvrdí, že se mělo počkat na zprovoznění vysokorychlostní trati (VRT). Jenže podle Správy železnic rekonstrukci trati nelze odkládat.

 

(celý článek a video)

Reportáž ČT Olomouc
Reportáž z místa konání

Odpor dopravců byl marný. Začíná výluka na koridoru, většinu regionálních spojů nahradí autobusy

Zdopravy.cz, 14. února 2023

Opravy potrvají tři roky, z velké části bude provoz dálkových a nákladních vlaků redukován na jednu kolej. Cestující využívající vlaky na koridoru mezi Přerovem a Ostravou se budou muset od čtvrtka vyrovnat s výlukou v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše. Správa železnic zde přes mohutný odpor dopravců začíná s opravou šesti kilometrů tratě, což se bez omezení provozu neobejde.

(celý článek)

 

Jezernický viadukt
Jezernický viadukt, foto České dráhy

Z moravského koridoru bude jednokolejka. Dopravci chystají rozklad, výluku považují za bezohlednou

Zdopravy.cz, 5. prosince 2023

Třetí nejvytíženější úsek české železnice čekají tři roky výluk. Správa železnic může od nového jízdního řádu výrazně omezit provoz na jedné z nejvytíženějších tratí v Česku. Výluková opatření v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše na trati Přerov – Ostrava  napadli u Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) osobní i nákladní dopravci. ÚPDI z ročního plánu výluk toto omezení nejprve vyjmul do samostatného řízení, nakonec jej ale Správě železnic schválil. 

(celý článek)

Jezernický viadukt
Jezernický viadukt, foto České dráhy

Valná hromada sdružení SVOD Bohemia 2023

Řádná valná hromada členů SVOD Bohemia potvrdila pětiletý mandát orgánů sdružení.

Dne 30. listopadu 2023 se konala řádná valná hromada Svazu osobních železničních dopravců, která schválila výsledky hospodaření za rok 2022, zprávu o činnosti sdružení za rok 2023 a plán práce SVOD Bohemia na další období.

  • Zápis z valné hromady za rok 2023 je ke stažení zde.
Zápis z valné hromady 2023

Cestující šetří čas, dopravci peníze. Díky lepší koordinaci se vyšetřování nehod na železnici zkrátilo o více než 30 minut

11. prosince 2023

V průměru o 30 minut kratší policejní vyšetřování přinesla lepší kooperace mezi složkami, které se podílejí na šetření a odstraňování následků vážných mimořádných událostí na železnici. K jednání o minimalizaci dopadů na zákazníky vyzvaly v únoru ministra dopravy SVOD Bohemia a ŽESNAD.CZ. Výsledek se dostavil. Půl hodiny je pro cestující i pro dopravce významný posun. Oceňujeme aktivní přístup Ministerstva dopravy, Správy železnic, Policie ČR a složek IZS, kterým se podařilo upravit postupy s okamžitým pozitivním dopradem. Text tiskové zprávy je k dispozici zde.

 

Odezvy:

zdopravy.cz

dnoviny.cz

Zákon č. 303/2023 Sb., kterým se mění zákon 266/1994 Sb. o dráhách

13. října 2023

6. října 2023 vyšla novela zákona o dráhách, která adaptuje právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění).

Vedle implementační úpravy dochází k některým dalším změnám zákona o dráhách, které uplatňoval SVOD Bohemia, nebo se do jejich znění uplatnily jeho připomínky:

  • závaznost postupu provozovatele dráhy při výlukách podle Rozhodnutí Komise 2017/2075,
  • nově se zavádí právní forma pobočky místo odštěpného závodu pro dopravce, který zároveň provozuje dráhu.

Návrh ministerstva dopravy na přerušení provozuschopnosti dráhy a provozování dráhy (konzervace dráhy) byl upraven podle připomínek SVOD Bohemia.

Odborné setkání Železnice Pardubice 13. dubna 2023

Pardubice, 13. dubna 2023

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se v aule University Pardubice uskutečnilo odborné setkání Železnice Pardubice, na kterém měli svůj příspěvek také zástupci SVOD Bohemia. Ze setkání byl pořízen videozáznam, který je dostupný zde. Příspěvek Petra Moravce, výkonného ředitele SVOD Bohemia ne téma „Cestující: král, nebo rukojmí?“ lze shlédnout od času 1:07:07 a příspěvek Antonína Diviše z AŽD Praha na téma „ETCS dnes a jaké nás čeká v budoucnosti“ lze shlédnout od času 1:28:00. Kompletní informace o akci lze nalézt zde.

Dopravní noviny 9. března 2023

Dopravci potřebují předem známá a dlouhodobá pravidla

SVOD Bohemia chce, aby to, co se na železnici děje, bylo předvídatelné. „Nyní máme, bohužel, systém nesystém, který je jako šachovnice, na které se některé figurky pohybují zcela libovolně a jiné jsou k ní zespodu přišroubované. Když dopravci volají po změnách, tak nehledají nějaké výhody. Jde jim o to, aby pravidla hry byla předem známá a dlouhodobě platná.

(celý text článku)

Petr Moravec
Petr Moravec

Tisková zpráva 24. ledna 2023

SVOD Bohemia má za sebou první rok činnosti

Před rokem, 21. ledna 2022, vznikl SVOD Bohemia. Sdružení od svého založení prosazuje změny, které vedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. V desetiletém horizontu by tak měl vzrůst podíl železniční dopravy na přepravě cestujících o 5 %. I přes propad způsobený covidovým obdobím, těžkostmi způsobenými válkou na Ukrajině a energetickou krizí, se plán SVOD Bohemia začíná pozvolna naplňovat. Celý text zprávy je ke stažení zde.

Tisková zpráva 24. ledna 2023

Valná hromada sdružení SVOD Bohemia

Řádná valná hromada členů SVOD Bohemia potvrdila pětiletý mandát orgánů sdružení.

Dne 29. listopadu 2022 se konala řádná valná hromada Svazu osobních železničních dopravců, která potvrdila ve funkci představenstvo a výkonného ředitele, schválila zprávu o činnosti sdružení a plán práce SVOD Bohemia na další období.

  • Zápis z valné hromady za rok 2022 je ke stažení zde.
Zápis z valné hromady 2022

Nejhorší výluka je ta neplánovaná

Interview Plus, ČRO, 19. října 2022

Výluky a zpoždění patří k cestování vlakem v Česku. Když před časem vznikl Svaz osobních železničních dopravců, předsevzal si, že bude usilovat o to, aby se situace zlepšila. Jak toho chce dosáhnout? A proč není železniční doprava v Česku plynulejší? Je na vině stav tratí nebo jejich opravy a výstavby? Na otázky moderátora Lukáše Matošky odpovídá Petr Moravec, výkonný ředitel svazu dopravců SVOD Bohemia. (Článek a rozhovor)

ČRO, 19. 10. 2022

Chaosu na železnici má bránit koordinátor výluk, získá nové pravomoci

Tomáš Cafourek, iDnes.cz, 22. září 2022

Změny ve způsobu řešení výluk kvitují i dopravci. „Se Správou železnic jednáme. Na příkladech z minula jim chceme ukázat, jak to jde dělat jinak. To sice už nevrátíme, ale je možné se z toho poučit,“ řekl MF DNES výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec (celý článek).

iDnes, 22. 9. 2022

Osobní dopravci bojují o přežití, trakční energie zdražila na trojnásobek.

Podcast Zdopravy.cz, 19. září 2022

Železniční dopravci v Česku jsou kvůli cenám trakční elektřiny ve velmi vážné situaci a musí řeší problémy s cash flow, varuje výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) Petr Moravec. Právě on přijal pozvání do nového dílu podcastu Cesty Zdopravy.cz, který si můžete nyní poslechnout.

Podcast Zdopravy.cz

Musí se hrát na góly podle pravidel, rozhovor, 11. července 2022

Čtvrtletník Reportér AŽD, Praha, 11. července 2022

Tento stát je připraven utratit 500 miliard Kč z veřejných zdrojů za naleštěný projekt a zároveň škrtne ani ne půl procenta z této částky na roční údržbu stávajících tratí. Jak často bude VRT využívat ke své cestě do školy nebo zaměstnání náš věrný, každodenní zákazník? Kolik nových cestujících přinese? Maximální rychlost bude 350 km/h. Jaká bude průměrná cestovní rychlost? Na tyto otázky zatím neznáme odpověď.

Rozhovor pro Reportér

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře dal SVOD za pravdu

ÚPDI, Praha, 7. července 2022

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře posoudil námitku SVOD Bohemia proti Prohlášení o dráze 2023 jako oprávněnou a nařídil Správě železnic upravit znění tak, aby bylo v souladu se zákonem o dráhách a dopravním řádem drah. Jedná se o důležité precedentní rozhodnutí, které nařizuje SŽ zpracovávat výlukové jízdní řády na všechny výluky. Zároveň potvrdilo legitimitu SVOD Bohemia jako právně pověřeného zástupce svých členů.

Rozhodnutí ÚPDI

Český železniční sektor se dohodl na prioritách rozvoje infrastruktury

Hospodářská komora, Praha, 11. května 2022

Dnes se sešli k jednání na půdě Hospodářské komory její zástupci se Správou železnic, ŽESNAD.CZ a SVOD Bohemia. V kontextu připravovaných kroků MD ČR k financování české železniční sítě zástupci sektoru projednali  společný materiál, kterým chtějí deklarovat ústředním orgánům státu společný názor na hlavní rozvoj sítě konvenční železnice v České republice.

Železnice pomáhá potřebným

Tisková zpráva, 22. dubna 2022
Členové SVOD Bohemia zachránili před válkou 120 tisíc bezbranných. Během války dovezli statečným obyvatelům Ukrajiny přes 4 tisíce tun humanitární pomoci 60 zvláštními vlaky. Dopravci budou pomáhat, dokud to bude nutné. Od založení Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) uplynuly pouhé tři měsíce, ale jeho členové dokázali, že železnice je užitečná nejen v době míru, ale má také neocenitelný přínos při zmírňování dopadů bezprecedentní vojenské agrese proti dosud svobodné zemi.

(celá tisková zpráva)

Rozhovor pro dubnové číslo časopisu DopravaDnes

Praha, 20. dubna 2022

Svaz osobních železničních dopravců vznikl proto, aby hájil zájmy cestujících. V rozhovoru pro dubnové číslo časopisu DopravaDnes představuje výkonný ředitel Petr Moravec cíle a hlavní priority profesního sdružení SVOD Bohemia. Budoucnost osobní železniční dopravy vidí Moravec v elektrizaci a optimalizaci dopravně perspektivních tratí, založené na pochopení a respektování očekávání veřejnosti. Nutnou podmínkou k přežití regionální železnice je použití selského rozumu a racionálního přístupu při zavádění jednotného Evropského zabezpečovače. Rozhovor lze najít na stranách 6-8.

Odborné setkání Železnice Pardubice 2022

Pardubice, 13. dubna 2022

Na odborném setkání, které tradičně organizoval místopředseda Hospodářského výboru a poslanec Parlamentu České republiky Ing. Martin Kolovratník, vystoupil ministr dopravy ČR Martin Kupka, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a další významní hosté. Hlavním motivem setkání byla reakce na aktuální výzvy a hrozby dnešní doby.  Hodně prostoru bylo věnováno  robustnosti a odolnosti české železniční sítě. Na konferenci vystoupili také naši členové. Za České dráhy to byl Michal Krapinec (čas 44:44), předseda představenstva a Jiří Ješeta, člen představenstva (49:00). Za AŽD Praha vystoupil generální ředitel Zdeněk Chrdle (3:20:10) a za SVOD Bohemia výkonný ředitel Petr Moravec (57:28). 

Humanitární vlaky na pomoc Ukrajině

RegioJet, 1. března 2022

Reagujeme na přímou žádost hlavního města Kyjev a vedení Ukrajinských železnic. Ve spolupráci s Člověkem v tísni, ČD Cargo a Rail Cargo Group spouštíme každodenní humanitární vlakový most mezi Ukrajinou a Prahou. Vlakový most bude fungovat DENNĚ v každém směru s kapacitou až dvaceti vozů pro přepravu osob a palet s humanitární pomocí. Vlakové spoje vypravujeme ve spolupráci s Ukrajinskými železnicemi ze Lvova do Přemyšlu a následně jako noční vlaky z Přemyšlu do Prahy, se zastávkami v Ostravě, Olomouci a Pardubicích. (celý článek)

Ukrajinské děti čekají na vstup na Slovensko (foto Reuters)

Role železnice ve veřejné dopravě

Webinář Siemens Mobility, 17. února 2022

Jakou roli hraje železnice v systému veřejné dopravy nyní a jakou roli dostane v budoucnu? Zajímají vás cíle a inovace v dálkové a regionální veřejné železniční dopravě z pohledu státu, krajů a dopravců? Prohlédněte si záznam z webináře, na kterém se těmto tématům věnovali: JUDr. Ondřej Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstvo dopravy ČR, Ing. Pavel Winter, náměstek pro dopravu společnosti Integrovaná doprava Středočeského kraje, a Ing. Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců.


(celý záznam webináře)

99,22 % trhu. Do svazu dopravců SVOD Bohemia vstoupily další dvě firmy

Jan Sůra, www.zdopravy.cz, 11. února 2022

Svaz chce zvýšit společným tlakem atraktivitu železnice.

Společnosti Leo Express a Die Länderbahn CZ jsou novými členy nedávno založeného Svazu osobních dopravců (SVOD Bohemia). Svaz, jehož hlavním cílem je zvýšení podílu železnice na osobní dopravě v Česku, tak má nyní členy s celkem 99,21 % přepravních výkonů na trhu s železniční osobní dopravou.

Vstup dalších dvou členů oznámil SVOD Bohemia v tiskové zprávě. Má tak již šest členů. Svaz založily na konci ledna Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD Praha.

(celý článek)

Do deseti let o 5 % větší podíl železnice na přepravním trhu. Priorita nového profesního sdružení SVOD Bohemia

Tisková zpráva, 21. ledna 2022

Svaz osobních železničních dopravců dnes oficiálně založili čtyři významní hráči v tomto segmentu – společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD. Společnými silami chtějí prosadit změny, které povedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. Ambiciózní plán počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste z dnešních 9% na 14 %. Česká republika by se tak mohla dostat na úroveň vyspělých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční přepravy v Evropě (19 %).

(celá tisková zpráva)

Tuzemští železniční osobní dopravci založí své vlastní sdružení

Dopravní noviny, 14. ledna 2022, ČTK

Železniční osobní dopravci založí vlastní sdružení. Půjde o první svaz osobních přepravců na tuzemské železnici s cílem hledat společná řešení ke zvyšování podílu železnice na přepravě lidí, zkvalitnění infrastruktury, tvorbě legislativy nebo minimalizaci dopadů současného stavu tratí na provoz. Zakládajícími členy budou České dráhy, RegioJet, Arriva a společnost AŽD Praha. Vyplývá to z pozvánky na tiskovou konferenci ke vzniku sdružení, která se uskuteční příští týden. Svaz bude používat zkrácený název SVOD Bohemia. Důvody vzniku nového profesního sdružení, všechny jeho členy a hlavní témata, která bude prosazovat, chtějí zástupci zakládajících firem představit na tiskové konferenci příští pátek.

(celý článek)

Tři největší osobní dopravci na železnici spojují síly.
I kvůli tlaku na Správu železnic

Jan Sůra, www.zdopravy.cz, 12. ledna 2022

Svaz chce tlačit na Správu železnic, aby měly práce na tratích menší dopady na cestující.

Na české železnici vznikne příští týden úplně nový Svaz osobních železničních dopravců. Do jedné organizace sdruží zatím čtyři dopravce, z nichž někteří si dlouhé roky nemohli přijít na jméno. Zakladateli nového svazu budou České dráhy, RegioJet, Arriva a AŽD Praha. K oficiálnímu představení má dojít příští týden. První tři jsou největšími hráči v osobní dopravě na české železnici. AŽD Praha je v byznysu osobní dopravy relativně novým hráčem, kromě své tradiční činnosti v oboru zabezpečovacího zařízení má i vlastní tratě.

(celý článek)