PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Strategie a legislativa

Posláním sdružení je zvýšit podíl železnice na přepravě osob v České republice aktivním zapojením do tvorby dopravní politiky státu.

PROVOZNÍ PODMÍNKy

Drážní infrastruktura

Cílem sdružení je minimalizace dopadů současného stavu tratí, jejich oprav a výstavby na kvalitu služeb cestujícím.

zákaznické benefity

Inovace a rozvoj

Sdružení se bude aktivně spolupodílet na přípravě podmínek pro smysluplné využití nových technologií ve veřejné dopravě.