rozvoj

Modernizace a výstavba

Plán investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury by měl sloužit jako základní výchozí podklad pro naplnění cílů dopravní politiky státu.

bezpečnost

ETCS

Plán implementace obsahuje celkovou  koncepci zavádění Evropského zabezpečovacího systému a je výchozím podkladem pro další jednání.

provozuschopnost

Výluky

Plánovaná omezení kapacity tratí obsahuje přehled výluk na aktuální rok a výhled na dva roky následující. Prioritou je jejich koordinace, aby dopady na cestující byly minimální.