LEGISLATIVA

Řízení odvětví

Na řízení odvětví drážní dopravy se v rámci Ministerstva dopravy podílí sekce ekonomická a infrastrukturní, sekce legislativní a právní a sekce dopravní. 

STRATEGIE

Dopravní politika

Dopravní politika České republiky požaduje efektivní dělbu přepravní práce, motivaci cestujících k využití železnice a zvyšování přepravy v elektrické trakci.

plánování

Koncepce dopravy

Koncepce veřejné dopravy stanoví tyto priority: zavádění rychlých spojení, elektrizaci významných tratí, zlepšování přístupnosti dopravních služeb.